Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2017

nelsonek
Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę.
Chcę być szczęśliwa
— "Haruki Murakami "Norwegian Wood
nelsonek
Za pierwszym razem można wybaczyć. Za drugim przyjąć na klatę. Za trzecim wypierdalaj.
— Hubertos.
Reposted fromgoodcoffe goodcoffe viacherrytomorrow cherrytomorrow

March 29 2017

nelsonek
Nice repost. Thank you all. I'm back but...it's not at me.
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viakillyourhero killyourhero
nelsonek
3221 86be
Reposted fromseverine severine viakillyourhero killyourhero
nelsonek
Nie można się wyrzec palenia, gdy nie ma czego całować.
— Freud
Reposted frombeliveinme beliveinme viakillyourhero killyourhero
nelsonek

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakillyourhero killyourhero

March 27 2017

nelsonek
Wybacz dzisiaj komuś. Któregoś dnia ktoś może wybaczyć tobie.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaehh ehh
nelsonek
Drażni nas u innych to, czego nie akceptujemy u siebie
— Katarzyna Grochola - A nie mówiłam!
Reposted frompuella13 puella13 viaehh ehh
nelsonek
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
Reposted fromzapominanie zapominanie viaehh ehh

March 26 2017

nelsonek
Płaczę częściej, niż myślisz.
Reposted fromPatrryykk Patrryykk
nelsonek
5881 1a19 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk
nelsonek
0679 5073
Reposted fromPatrryykk Patrryykk
nelsonek
Płacz trochę pomaga -dopóki się płacze. Ale w końcu, wcześniej czy później, trzeba przestać płakać, a wtedy trzeba się zdecydować, co robić dalej.”
— C.S Lewis "Opowieści z Narnii Srebrne Krzesło"
Reposted fromPatrryykk Patrryykk

March 15 2017

nelsonek
Naucz mnie jak patrzeć na innych mężczyzn, by nie widzieć w nich Ciebie.
— Marta Fox.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viapensieve pensieve

March 10 2017

nelsonek
Naprawdę za cel postawiła sobie tak porządnie się urżnąć, żeby następnego ranka niczego nie pamiętać. Tak wiele rzeczy chciała zapomnieć; tak wiele musiała zapomnieć.
— David Baldacci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
nelsonek
[Kochałem panią] Tak czule, tak prawdziwie - że daj Boże, Aby cię inny tak pokochać mógł.
— Aleksander Puszkin
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
nelsonek
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
nelsonek
- Co robisz?
- Widzę cię ostatni raz.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viazaczarowana zaczarowana
nelsonek
Nim napiszesz do Niego, zastanów się czy tęsknisz za Nim, czy za byciem dla kogoś ważną.
Reposted frommefir mefir viaCuukierek Cuukierek

February 24 2017

nelsonek
Pogubiłem się już w liczbie rozczarowań.
— Jonathan Safran Foer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaCuukierek Cuukierek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl